NAVIGATION
SOCIAAL
CONTACT Team Pien - Bladel e: teampien@outlook.com t: 06 50616196
WELKOM
VIDA: Weerbaarheidstraining
Vida kan hulp bieden bij de volgende klachten/ problemen: concentratieproblemen, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme en ADHD, hechtingsproblematiek of opvoedvragen. Vida is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen waarbij Bibi wordt ingezet als co- therapeut. De basis van Vida zijn de leerprincipes uit de haptonomie en Rots &Water training. Het natuurlijke gedrag van Bibi speelt in deze vorm van begeleiding een centrale rol. Ik geef uw kind opdrachten of oefeningen. Dit voert uw kind samen uit met Bibi. Het natuurlijk gedrag van Bibi spiegelt het gedrag van uw kind. Door het steeds opnieuw te oefenen met de hond krijgt uw kind de mogelijkheid om alternatief gedrag aan te leren. Hierdoor komt uw kind tot ontwikkeling. Afhankelijk van de hulpvraag zijn er een aantal belangrijke begrippen uit de haptonomie en Rots & Water die, in meer of mindere mate, aan bod komen: Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in de omgeving op dit moment. Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf en anderen Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken. Verbondenheid, andere betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuze mogelijkheden. Grenzen, van jezelf en naar anderen, Ruimte (durven) innemen.
TAAL IN BLOKJES: Lees- en/of Spellingsproblemen
Taal in blokjes is een methode die gebruikt wordt bij kinderen met dyslexie of lees- en/of spellingsproblemen. Door de verschillende klanken een eigen kleur te geven, krijgt uw kind meer inzicht in de opbouw van woorden en spellingsregels. Het gebruikte materiaal zorgt er letterlijk en figuurlijk voor dat het kind grip krijgt op ongrijpbare spellingsregels. Naast de reguliere materialen van Taal in Blokjes ondersteunt Bibi bij verschillende spelvormen. Op deze wijze  is uw kind samen met Bibi actief bezig met het lezen en spellen van woorden. Dit verhoogt het enthousiasme en betrokkenheid  van uw kind
KIES: Kinderen in echtscheiding situaties
AAI: Animal Assisted Intervention
Dieren hebben een positieve invloed op mensen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat omgaan met huisdieren fysieke voordelen biedt, zoals meer ontspanning, lagere bloeddruk. Huisdieren kunnen ook motivatie, zelfvertrouwen, het zelfbeeld verbeteren en contacten bevorderen. Door deze gunstige effecten worden steeds vaker huisdieren ingezet in de zorg en het onderwijs. De dieren en begeleiders, die ingezet worden voor AAI, zijn zorgvuldig geselecteerd. De dieren moeten goed gesocialiseerd zijn. Zij mogen absoluut niet agressief of afwerend gedrag vertonen. De begeleider moet het dier goed onder controle hebben en kunnen   ‘lezen’. Team Pien is een gecertificeerd AAI team. Om dit certificaat te behalen volgden Bibi en Pien een training. Daarnaast volgde Pien de volgende opleidingen: PABO, Magistrum aspirant schooldirecteur, gecertificeerd persoonlijk coach (PCC), Intern begeleider voor onderbouw. Aangevuld met de cursussen: Rots & Water, Kids Skills, Lerendbrein,  Vida weerbaarheidstraining, Taal in Blokjes en KIES coach.
WERKWIJZE
Kennismakingsgesprek Als u geïnteresseerd bent geraakt, kunt u telefonisch contact met mij opnemen. We  hebben dan een oriënterend gesprek. Hierbij vertel  ik u wat ik voor jullie kind kan betekenen en waarbij u al uw vragen kunt stellen.   Intakegesprek Vervolgens heb ik samen met u  een intakegesprek. In dit gesprek gaan we dieper in op de achtergrond en de hulpvraag van uw kind. We bekijken samen alle mogelijkheden voor de beste begeleiding.  Daarnaast bekijken we op welke manier u als ouder(s) uw kind, tijdens het traject, het beste kan ondersteunen.   Sessies In de eerste sessie staat de kennismaking van uw kind, Bibi en Pien centraal. Na een aantal sessies houd ik een voortgangsgesprek met ouders en kind. In dit gesprek bespreken we hoe het traject tot nu toe verloopt. Daarnaast bespreken we welke stappen nog gezet gaan worden. De laatste sessie staat in het teken van evaluatie en afscheid nemen tussen kind, Bibi en Pien. Na iedere sessie koppel ik mondeling kort terug wat we hebben gedaan. Uw kind mag dit natuurlijk ook zelf aan u vertellen. Indien de veiligheid van uw kind niet in gevaar is, is wat uw kind mij vertelt tijdens de sessies vertrouwelijk.     Meldcode Ik houd mij aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Vanaf 1 juli 2013 is de Meldcode verplicht voor elke professional die werkt met ouders en/of kinderen.
TARIEVEN
Team Pien hanteert de volgende tarieven. Alle tarieven zijn inclusief BTW.   Vida weerbaarheidstraining Intakegesprek gratis 8 bijeenkomsten; 45 minuten € 400,-- Taal in blokjes Intakegesprek gratis Per sessie: 60 minuten €  45,-- Materiaal (eenmalig) €  50,-- Kinderen in echtscheiding situaties Intakegesprek gratis 8 bijeenkomsten: 45 minuten €400,-- Annuleren Wanneer een afspraak niet door kan gaan kunt u deze tot 24 van te voren kosteloos annuleren.   Betalen De factuur ontvangt u per e-mail. Voor verdere informatie (o.a. de betalingen) zie Algemene voorwaarden.
Welkom op mijn website. Ik ben Pien Garvelink en samen met Bibi, een zwarte labrador, vorm ik Team Pien. Na mijn PABO-opleiding gaf ik een aantal jaren les in groep 7 en 8. Vervolgens maakte ik de overstap naar mijn huidige werk als intern begeleider. Momenteel ben ik  werkzaam als intern begeleider op twee basisscholen in Eindhoven.   Tijdens mijn werk op school leerde ik dat de weg naar volwassenheid niet altijd even makkelijk is voor kinderen. Kinderen ervaren allerlei obstakels en onzekerheden.  Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kan het zich niet optimaal ontwikkelen. Een steuntje in de rug kan dan helpen. Bibi is een vrolijke, enthousiaste zwarte labrador. Bibi voelt de gemoedstoestand van het kind goed aan en past haar gedrag daarop aan. Ze vervult verschillende rollen bij de begeleiding. Ze is in eerste plaats een maatje en haar aanwezigheid werkt drempelverlagend. Bibi werkt spelenderwijs samen met het kind aan de leerdoelen. Het kind leert actief in een ontspannen setting. Team Pien biedt drie verschillende trainingen: Vida; weerbaarheidstraining, Taal in blokjes; lees- spellingsproblemen, KIES; Kinderen in echtscheiding situaties.
Ouders zijn voor kinderen de meest belangrijke personen in hun jonge leven. Wanneer ouders besluiten om uit elkaar te gaan, kan dit bij een kind boosheid, verdriet en angst oproepen. Een kind kan een scheiding ervaren als een groot verlies, ondanks de vaak turbulente tijd die aan een scheiding vooraf gaat. Het is een verlies op veel gebieden, onder andere: het vertrek van een ouder, de vertrouwdheid die verdwijnt, een mogelijke verhuizing, pendelen tussen twee huizen en contact met de familie dat verandert.
De scheiding een plek geven in het leven, is voor een kind een hele klus. Bibi en ik  willen graag uw kind hierbij ondersteunen.   Als gediplomeerd KIES coach  gebruik ik het spel- en praatprogramma KIES. Een kind wil na de scheiding van hun ouders helemaal niet kiezen. Zeker niet tussen hun ouders. Daarom staat KIES ook voor kiezen voor jezelf! Uw kind leert de scheiding beter te begrijpen, te verwoorden wat de scheiding voor hem/haar betekent en vragen en angsten bespreekbaar te maken. Uw kind leert te communiceren met "ik-boodschappen" en om te gaan met conflicten. Bibi werkt als co- coach. Zij ondersteunt bij het spelen van spellen en het doen van opdrachten, daarnaast biedt zij troost en een luisterend oor.
CONTACT Team Pien - Bladel e: teampien@outlook.com t: 06-50616196
SOCIAAL
WELKOM
Welkom op mijn website. Ik ben Pien Garvelink en samen met Bibi, een zwarte labrador, vorm ik Team Pien. Na mijn PABO-opleiding gaf ik een aantal jaren les in groep 7 en 8. Vervolgens maakte ik de overstap naar mijn huidige werk als intern begeleider. Momenteel ben ik  werkzaam als intern begeleider op twee basisscholen in Eindhoven.   Tijdens mijn werk op school leerde ik dat de weg naar volwassenheid niet altijd even makkelijk is voor kinderen. Kinderen ervaren allerlei obstakels en onzekerheden.  Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kan het zich niet optimaal ontwikkelen.  Een steuntje in de rug kan dan helpen. Bibi is een vrolijke, enthousiaste zwarte labrador. Bibi voelt de gemoedstoestand van het kind goed aan en past haar gedrag daarop aan. Ze vervult verschillende rollen bij de begeleiding. Ze is in eerste plaats een maatje en haar aanwezigheid werkt drempelverlagend. Bibi werkt spelenderwijs samen met het kind aan de leerdoelen. Het kind leert actief in een ontspannen setting. Team Pien biedt drie verschillende trainingen: Vida; weerbaarheidstraining, Taal in blokjes; lees- spellingsproblemen, KIES; Kinderen in echtscheiding situaties.
VIDA: Weerbaarheidstraining
Vida kan hulp bieden bij de volgende klachten/ problemen: concentratieproblemen, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme en ADHD, hechtingsproblematiek of opvoedvragen. Vida is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen waarbij Bibi wordt ingezet als co- therapeut. De basis van Vida zijn de leerprincipes uit de haptonomie en Rots &Water training. Het natuurlijke gedrag van Bibi speelt in deze vorm van begeleiding een centrale rol. Ik geef uw kind opdrachten of oefeningen. Dit voert uw kind samen uit met Bibi. Het natuurlijk gedrag van Bibi spiegelt het gedrag van uw kind. Door het steeds opnieuw te oefenen met de hond krijgt uw kind de mogelijkheid om alternatief gedrag aan te leren.   Hierdoor komt uw kind tot ontwikkeling. Afhankelijk van de hulpvraag zijn er een aantal belangrijke begrippen uit de haptonomie en Rots & Water die, in meer of mindere mate, aan bod komen: Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in de omgeving op dit moment. Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf en anderen Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken. Verbondenheid, andere betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuze mogelijkheden. Grenzen, van jezelf en naar anderen, Ruimte (durven) innemen.
TAAL IN BLOKJES:
Taal in blokjes is een methode die gebruikt wordt bij kinderen met dyslexie of lees- en/of spellingsproblemen. Door de verschillende klanken een eigen kleur te geven, krijgt uw kind meer inzicht in de opbouw van woorden en spellingsregels. Het gebruikte materiaal zorgt er letterlijk en figuurlijk voor dat het kind grip krijgt op ongrijpbare spellingsregels. Naast de reguliere materialen van Taal in Blokjes ondersteunt Bibi bij verschillende spelvormen. Op deze wijze  is uw kind samen met Bibi actief bezig met het lezen en spellen van woorden. Dit verhoogt het enthousiasme en betrokkenheid  van uw kind
Lees- en/of Spellingsproblemen
KIES:
Ouders zijn voor kinderen de meest belangrijke personen in hun jonge leven. Wanneer ouders besluiten om uit elkaar te gaan, kan dit bij een kind boosheid, verdriet en angst oproepen. Een kind kan een scheiding ervaren als een groot verlies, ondanks de vaak turbulente tijd die aan een scheiding vooraf gaat. Het is een verlies op veel gebieden, onder andere: het vertrek van een ouder, de vertrouwdheid die verdwijnt, een mogelijke verhuizing, pendelen tussen twee huizen en contact met de familie dat verandert. De scheiding een plek geven in het leven, is voor een kind een hele klus. Bibi en ik willen graag uw kind hierbij ondersteunen.   Als gediplomeerd KIES coach  gebruik ik het spel- en praatprogramma KIES. Een kind wil na de scheiding van hun ouders helemaal niet kiezen. Zeker niet tussen hun ouders. Daarom staat KIES ook voor kiezen voor jezelf! Uw kind leert de scheiding beter te begrijpen, te verwoorden wat de scheiding voor hem/haar betekent en vragen en angsten bespreekbaar te maken. Uw kind leert te communiceren met "ik-boodschappen" en om te gaan met conflicten. Bibi werkt als co- coach. Zij ondersteunt bij het spelen van spellen en het doen van opdrachten, daarnaast biedt zij troost en een luisterend oor.
Kinderen in echtscheiding situaties
AAI: Animal Assisted Intervention
Dieren hebben een positieve invloed op mensen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat omgaan met huisdieren fysieke voordelen biedt, zoals meer ontspanning, lagere bloeddruk. Huisdieren kunnen ook motivatie, zelfvertrouwen, het zelfbeeld verbeteren en contacten bevorderen. Door deze gunstige effecten worden steeds vaker huisdieren ingezet in de zorg en het onderwijs. De dieren en begeleiders, die ingezet worden voor AAI, zijn zorgvuldig geselecteerd. De dieren moeten goed gesocialiseerd zijn. Zij mogen absoluut niet agressief of afwerend gedrag vertonen. De begeleider moet het dier goed onder controle hebben en kunnen lezen’. Team Pien is een gecertificeerd AAI team. Om dit certificaat te behalen volgden Bibi en Pien een training. Daarnaast volgde Pien de volgende opleidingen: PABO, Magistrum aspirant schooldirecteur, gecertificeerd persoonlijk coach (PCC), Intern begeleider voor onderbouw. Aangevuld met de cursussen: Rots & Water, Kids Skills, Lerendbrein,  Vida weerbaarheidstraining, Taal in Blokjes en KIES coach.
WERKWIJZE
Kennismakingsgesprek Als u geïnteresseerd bent geraakt, kunt u telefonisch contact met mij opnemen. We hebben dan een oriënterend gesprek. Hierbij vertel  ik u wat ik voor jullie kind kan betekenen en waarbij u al uw vragen kunt stellen.   Intakegesprek Vervolgens heb ik samen met u  een intakegesprek. In dit gesprek gaan we dieper in op de achtergrond en de hulpvraag van uw kind. We bekijken samen alle mogelijkheden voor de beste begeleiding.  Daarnaast bekijken we op welke manier u als ouder(s) uw kind, tijdens het traject, het beste kan ondersteunen.   Sessies In de eerste sessie staat de kennismaking van uw kind, Bibi en Pien centraal. Na een aantal sessies houd ik een voortgangsgesprek met ouders en kind. In dit gesprek bespreken we hoe het traject tot nu toe verloopt. Daarnaast bespreken we welke   stappen nog gezet gaan worden. De laatste sessie staat in het teken van evaluatie en afscheid nemen tussen kind, Bibi en Pien. Na iedere sessie koppel ik mondeling kort terug wat we hebben gedaan. Uw kind mag dit natuurlijk ook zelf aan u vertellen. Indien de veiligheid van uw kind niet in gevaar is, is wat uw kind mij vertelt tijdens de sessies vertrouwelijk.    Meldcode Ik houd mij aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Vanaf 1 juli 2013 is de Meldcode verplicht voor elke professional die werkt met ouders en/of kinderen.  
TARIEVEN
Team Pien hanteert de volgende tarieven. Alle tarieven zijn inclusief BTW.   Vida weerbaarheidstraining Intakegesprek gratis 8 bijeenkomsten; 45 minuten € 400,-- Taal in blokjes Intakegesprek gratis Per sessie: 60 minuten €  45,-- Materiaal (eenmalig) €  50,-- Kinderen in echtscheiding situaties Intakegesprek gratis 8 bijeenkomsten: 45 minuten €400,-- Annuleren Wanneer een afspraak niet door kan gaan kunt u deze tot 24 van te voren kosteloos annuleren.   Betalen De factuur ontvangt u per e-mail. Voor verdere informatie (o.a. de betalingen) zie Algemene voorwaarden.